Access

WActivity JAPAN Tsukiji Studio
6-3-9 Tsukiji, Chūō-ku, Tokyo 104-0045
Phone: +81 3-6264-0916
4 minutes' walk from Tsukiji Station (Tokyo Metro Hibiya Line)